Dohoda o mlčanlivosti

Potrebujete zaviazať svojho zmluvného partnera k mlčanlivosti, resp. ochrániť všetky dôverné informácie, ku ktorým môže získať prístup ?

Túto dohodu (NDA) si môžete vygenerovať kliknutím na tlačidlo generovať dokument

V každom prípade Vám odporúčame sa spojiť s advokátom z dôvodu, aby sa predišlo vzniku nečakaných problémov. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom nášho AdvocatBota a to napísaním "spojiť s advokátom".

Generovať dokument