Dohoda o vyporiadaní BSM

Dohoda o vyporiadaní manželov je jeden zo spôsobov, ako je možné vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.  Túto dohodu si môžete vygenerovať kliknutím na tlačidlo generovať dokument

V každom prípade Vám odporúčame sa spojiť s advokátom z dôvodu, aby sa predišlo vzniku nečakaných problémov. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom nášho AdvocatBota a to napísaním "spojiť s advokátom".

Generovať dokument