Kvalita právnych služieb

12.03.2023

Môžu dnešné technológie prispieť ku kvalite poskytovania právnych služieb? 

Je klient naozaj pripravený na zmenu?


Mnohí advokáti hovoria, že klient väčšinou chce svoj problém riešiť osobným kontaktom. 

Samozrejme, že sú prípady, ktoré je lepšie prebrať medzi štyrmi očami, ale predstavte si situáciu, že klient Vám volá a Vy práve naozaj nemáte čas sa s ním rozprávať.

Preto ako Váš klient už vie, že ak ste práve zaneprázdnený môže svoj problém riešiť aj s Vaším online asistentom a môže mu opísať čo potrebuje, asistent od neho vyžiada údaje ak je to potrebné (napríklad potrebuje zmenu konateľa), dá mu na výber kalendár (synchronizovaný s vaším), aby si určil, kedy ho môžete v tej veci kontaktovať a môže sa v priebehu 5tich minút opäť venovať svojej práci, ktorá mu prináša peniaze.

Na základe vyžiadaných údajov Vám asistent pripraví dokument, Vy ho skontrolujete a vo vybranom čase sa spojíte s klientom a viete, že on Vám zdvihne. Tým sa vyhnete tomu, že klient Vás bude kontaktovať, kvôli neprijatému hovoru v čase, keď Vás potrebuje Vaše dieťa, alebo manžel/ka.Vám to zaberie minimum času, nemusíte si nič zapisovať, a možno ani dokonca opravovať vo vygenerovanom dokumente (pre istotu minimálne raz prečítať).

Alebo....

Klientovi zdvihnete (prípadne zrušíte hovor smskou) s tým, že teraz nemáte čas a ozvete sa neskôr. Ak ste ako ja musíte si to zapísať, aby ste nezabudli. Vo voľnej chvíli zdvihnete telefón a zistíte čo ktorý klient potreboval. Vyberiete prioritu a začnete sa venovať napríklad klientovi, ktorého súri lehota. Pričom klientovi čo chcel jednoduchú vec sa ozvete možno najskôr o deň alebo aj neskôr. Klient čaká a po určitom čase Vás opäť kontaktuje, že či ste sa na jeho problém už pozreli...... .

Myslím, že každý advokát chce mať spokojných klientov a rýchlosť pri poskytovaní advokátskych služieb je základným stavebným kameňom spokojnosti. A preto aj takýto asistenti môžu prispieť k tejto rýchlosti. Sú k dispozícií 24/7, môžu v danom čase vybaviť neobmedzený počet Vašich už existujúcich klientov, prípadne aj tých potenciálnych. V prípade potenciálneho klienta, máte istotu, že svoj čas budete venovať len tomu, ktorý naozaj môže byť Vaším klientom.

Či je klient pripravený na zmenu? Treba sa pozrieť okolo seba samoobslužné pokladne, nábytok poskladaný vlastnoručne, samoobslužné umývarka, svojpomocne vypracovanie zmlúv, právne poradne na internete, vzory žalôb........ .

Internet pred niekoľkými rokmi priniesol veľkú zmenu do advokácie (zmluvy, poradne, vzory...) a teraz prichádza ďalšie obdobie, kedy je potrebné, aby sa advokát prispôsobil zmene a neostal pozadu s kvalitou poskytovania svojich služieb.