Navrhované zmeny v založení spoločnosti s ručením obmedzením

10.08.2022

Viac o novele Obchodného zakonníka https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/429 .


V novej novele Obchodného zákona by malo byť zahrnuté jednoduchšie založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a to cez jednoduchý formulár doprevadzaný sprievodcom, ktorý Vás prevedie vyplnením formulára a upresnením príloh pre zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.).

V danom prípade budú predmety podnikania vymedzené maximálne desiatimi činnosťami odpovedajúcimi zavádzanému osobitnému zoznamu vybraných voľných živností. Živnostenské oprávnenie bude udelené automatický a taktiež bude automaticky s.r.o. zaregistrované ako daňový subjekt.

Návrhy na zápis bude v prípade spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom vybavovať iba jeden registrový súd, a to Okresný súd Žilina. Účinnosť tohto zákona by mala nastať 1. januáru 2023. 

V prípade, že potrebujete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) kliknite na tlačidlo online chat. 

autor: JUDr. Mojmír Mochnáč