Kto je online advokát?

17.08.2022

V prípade, že sa človek dostane do situácie, že potrebuje právnu pomoc a nemôže vyriešiť svoj právny problém priamo s advokátom, často vyhľadáva bezplatnú právnu pomoc. Túto pomoc hľadá na internete, a to na rôznych právnych poradniach na sociálnych sieťach, na weboch rôznych denníkov, advokátov a podobne.

Avšak takéto právne poradenstvo častokrát môže priniesť viac problémov ako riešení. Či už z dôvodu neaktuálnosti alebo neodbornosti. Kvôli týmto problémom sme vytvorili náš web, na ktorom je možné nájsť riešenie, ktoré je aktuálne, a to prostredníctvom nášho AdvocatBota. V prípade, že AdvocatBot nebude poznať odpoveď, umožní Vám spojiť sa s advokátom online, ktorý je riadne zapísaný v zozname advokátov a svojou odbornosťou Vám pomôže nájsť riešenie Vášho právneho problému.

Nakoľko spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami v rámci celého Slovenska, môžete vyriešiť svoj problém či už s advokátom z Bratislavy, Žiliny alebo Prešova. Vieme poskytnúť odborné právne poradenstvo či už v trestnoprávnej oblasti, obchodnoprávnej, alebo aj v oblasti rodinného práva.

V prípade, že potrebujete kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o dielo alebo akúkoľvek inú zmluvu, môžete si ju vygenerovať v časti Generovanie dokumentov. V tejto časti nájdete rôzne vzory zmlúv a právnych dokumentov vytvorených advokátom. V prípade, že potrebujete špecifickú zmluvu alebo právny dokument, môžete sa obrátiť na našich advokátov, ktorí Vám vytvoria zmluvu na základe Vašich potrieb, alebo Vám po dohode skontrolujú Vami vytvorenú zmluvu, právny dokument.

V prípade, že advokát nie je práve online, ozveme sa Vám najneskôr do 12 hodín. Prvý telefonát s právnikom je vždy bezplatný. Právnik na telefóne Vám pomôže sa zorientovať vo Vašom právnom probléme a odporučí Vás k advokátovi, ktorý má s daným právnym problémom najviac skúsenosti.

Preto sa neváhajte obrátiť na nás, a to prostredníctvom nášho AdvocatBota. 


autor: JUDr. Mojmír Mochnáč