Poraďte sa zadarmo s inovatívnym chat - advokátom
o svojom právnom probléme kedykoľvek - 24h/7dní

Spojenie s advokátom


V prípade, že AdvocatBot nepozná odpoveď spojte sa s advokátom z advokátskej kancelárie, ktorý je zapísaný v zozname advokátov SAK.


Ak práve nie je online, alebo je zaneprázdnený, zanechajte svoj email, alebo aj telefónne číslo a najneskôr do 12 hodín Vás bude kontaktovať.


Prvotná právna konzultácia s advokátom je vždy zadarmo.