Obchodne právo

V nasledujúcom článku by sme chceli rozobrať problematiku zákazu platieb v hotovosti so zameraním sa na aplikačné problémy.