Zmluva o prevode obchodného podielu

Táto zmluva Vám pomôže previesť (napr.: predať) svoj obchodný podiel. To znamená, že dôjde k zmene spoločníka (vlastníka spoločnosti). 

Túto zmluvu si môžete vygenerovať kliknutím na tlačidlo generovať dokument. 

V každom prípade Vám odporúčame sa spojiť s advokátom z dôvodu, aby sa predišlo vzniku nečakaných problémov. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom nášho AdvocatBota a to napísaním "spojiť s advokátom". 


Generovať dokument