Občianske právo

Závet

26.10.2021

Ako napísať závete? Aký je holografný, alografný závet?

Kúpna zmluva patrí k najčastejším zmluvným vzťahom, s ktorým sa stretne takmer každý človek. V tomto článku si stručne opíšeme, čo by mala takáto zmluva obsahovať.