Advokáti

Vyberte si svojho profesionálneho právneho zástupcu!

Každý z tu uvedených advokátov, je riadne zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.  

Lokalita: Advokát pre stredné Slovensko (Žilina, Námestovo, Ružomberok, Banská Bystrica...) Celé územie Slovneska


Zameranie: Nehnuteľnosti, Pohľadávky, Občianske právo, Obchodné právo,  Trestné právo, Rodinné právo, 


JUDr. Michal Murina


E-mail: michal.murina@akmurina.sk

web: www.akmurina.sk

Lokalita: Advokát pre západne Slovensko (Bratislava, Trenčín, Trnava....) Celé územie Slovneska


Zameranie: Poisťovacie právo, Povolenia na pobyt, Obchodné právo, Trestné právo, Rodinné právo, Občianske právo


JUDr. Miriam Bieliková

E-mail: miriam.bielikova01@gmail.com

Lokalita: Advokát pre západne Slovensko (Partizánske, Topoľčany, Prievidza...) Celé územie Slovneska


Zameranie: Dane, Sociálne a dôchodkové zabezpečenie,  Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Rodinné právo,


Mgr. Michal Ferčák

E-mail:

 fercak.michal@gmail.com

Lokalita: Advokát pre východné Slovensko (Snina, Prešov, Košice, Poprad...) Celé územie Slovneska


Zameranie: Rodinné právo, Ochrana osobnosti. Obchodné právo, Trestné právo, Občianske právo. Pôda, pozemky, zákon o pôde.


JUDr. Ivana Orosová

E-mail: advokat.orosova@gmail.com