Pracovná zmluvaPracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.

Zamestnávateľ si môže so zamestnancom dohodnúť počet hodín, ktoré zamestnanec odpracuje ako nadčas, teda zadarmo. Zákonný limit nadčasových hodín je 150 v kalendárnom roku.

Náležitosti pracovnej zmluvy:

druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),deň nástupu do práce,mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.Zamestnávateľ je povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve podstatné náležitosti:

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem uvedených náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.