Trestné právo

Po odsúdení za trestný čin má odsúdený záznam v registri trestov. Takýto záznam veľakrát môže spôsobiť problémy pri hľadaní práce.

V prípade, že ste sa stali obeťou trestného činu môžete podať na páchateľa trestné oznámenie. To je možné podať na ktoromkoľvek policajnom oddelení, alebo prokuratúre.