Ostatné

V prípade, že sa človek dostane do situácie, že potrebuje právnu pomoc a nemôže vyriešiť svoj právny problém priamo s advokátom, často vyhľadáva bezplatnú právnu pomoc. Túto pomoc hľadá na internete, a to na rôznych právnych poradniach na sociálnych sieťach, na weboch rôznych denníkov, advokátov a podobne.

V našom právnom poriadku existuje možnosť advokáta autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľností. Táto možnosť zjednodušuje proces podpisu zmluvy a zrýchľuje samotné katastrálne konanie. Medzi zmluvy o prevode nehnuteľností zaraďujeme len kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a zámennú zmluvu.