Autorizácia zmluvy

24.04.2021

V našom právnom poriadku existuje možnosť advokáta autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľností. Táto možnosť zjednodušuje proces podpisu zmluvy a zrýchľuje samotné katastrálne konanie. Medzi zmluvy o prevode nehnuteľností zaraďujeme len kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a zámennú zmluvu.


Autorizácia zmluvy advokátom šetrí čas a peniaze klienta. Ak advokát vypracuje zmluvu a zároveň ju aj autorizuje, klient už nemusí osvedčovať svoj podpis na matrike alebo notárskom úrade. Celý proces sa pre neho stáva jednoduchším.

Výhodu v takto autorizovanej zmluvy advokátom má klient aj v tom, že katastrálne konanie je za "bežný" poplatok rýchlejšie. Lehota na rozhodnutie pre katastrálny odbor je 20 dní. Výška správneho poplatku je ale len 66 € (resp. 51 €). Táto skutočnosť je pre klienta isto zaujímavá. Ak si porovnáme poplatok za zrýchlený vklad ktorý je vo výške 266 € a lehota 15 dní, pri autorizácii zmluvy za 66 € je to len o päť dní viac. Rozdiel 200 € (resp. 215 €) je teda dosť výrazný.

Výhody autorizácie sú

      • rýchlejšie podpísanie zmluvy (bez potreby opustiť advokátsku kanceláriu).
      • rýchlejšie katastrálne konanie.
      • zodpovednosť advokáta za spôsobenú škodu.

Autorizácia zmluvy advokátom znamená aj to, že túto zmluvu vypracoval sám advokát. Tu sa od advokáta čaká, že zmluva má náležitosti stanovené právnym poriadkom. Advokát musí oboznámiť obe zmluvné strany s obsahom zmluvy a taktiež ich musí oboznámiť s výškou jeho poistného krytia.

Ak advokát nemá pochybnosti o účastníkoch zmluvy, a zmluvu vypracoval on sám nie je dôvod, aby advokát takúto službu pre klientov neposkytoval. Okrem iného je advokát povinný oznámiť zmluvným stranám výšku svojho poistného krytia. Táto povinnosť leží len na pleciach advokáta a v prípade korektného prístupu z jeho strany nemá byť žiadna obava preukázať svoje poistenie.

Nevýhodou autorizácie zmlúv advokátom je málo. Ak chceme na nehnuteľnosti zriadiť napr. vecné bremeno, tak takúto zmluvu advokát autorizovať nemôže.

Poskytovanie právnych služieb advokáta sa tak opäť rozšírilo o ďalšiu službu, ktorú neraz klienti ocenia, pretože šetrí ich čas a peniaze.

V prípade, že by ste mali záujem autorizovať svoju zmluvu, alebo sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tlačidlo Online chat.