Čo je LegalTech

11.03.2023

Legaltech spoločnosti využívajú technológie na riešenie problémov v právnom odvetví, ako je automatizácia dokumentov, správa zmlúv, právny výskum a ďalšie.
Pomáha právnikom pri ich každodenných úlohách, čím im uľahčí a zefektívni život.

Oblasť legaltechu existuje už roky, ale donedávna nebola veľmi populárna, pretože pre právnikov nebolo k dispozícii veľa dobrých možností, ktoré by mohli využívať. Dnes existuje mnoho rôznych typov nástrojov právnej techniky, ktoré môžu právnici používať na zlepšenie svojej praxe. Medzi niektoré príklady patria napr: Softvér na automatizáciu zmlúv umožňuje rýchlo vytvárať zmluvy bez toho, aby ste ich museli sami ručne písať a zároveň šetrí čas tým, že vám umožní opakovane používať určité časti týchto zmlúv bez toho, aby ste ich museli prerábať zakaždým, keď vytvárate niečo nové s tými istými zúčastnenými stranami (napr.: https://lnkd.in/ecPuhs9k )

Legaltech môžu využívať aj klienti, aby získali lepší prístup k právnym službám za nižšie náklady. Právnická profesia bola medzi prvými, ktoré si osvojili počítače, ale v porovnaní s inými odvetviami, ako je medicína a finančníctvo, zaostáva v zavádzaní nových technológií. Hoci sa môže zdať, že tieto technológie nahradia právnikov, väčšina legaltech spoločností ponúka služby, ktoré sú určené na spoluprácu s právnikmi, a nie na ich nahradenie.


Odvetie legaltech je najrýchlejšie rastúcim segmentom právneho odvetvia, pričom podľa analytikov Lawyer Metrics vzrástli tržby z 1 miliardy USD v roku 2015 na 3 miliardy USD v roku 2018. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Thomson Reuters približne tretina právnikov tvrdí, že ich spoločnosti využívajú technológie, ako sú nástroje umelej inteligencie a automatizácie. Legaltech je stále v počiatočnom štádiu, ale už teraz vykazuje známky transformácie spôsobu, akým právnici prevádzkujú svoje podniky. Tu sú niektoré trendy, ktoré očakávame v nasledujúcich piatich rokoch:

  • Legaltech sprehľadní právnu prax. Dnes advokáti nie vždy vedia, koľko času strávia ich kolegovia rôznymi úlohami alebo koľko peňazí si účtujú za svoje služby. To im sťažuje porovnávanie sa s kolegami a klientom ešte viac znemožňuje zistiť, či za svoje peniaze dostávajú dobrú hodnotu od jedného advokáta v porovnaní s iným.
  • Kultúra na pracovisku sa bude naďalej posúvať smerom k online spolupráci a odklonu od tradičných kancelárií.
  • Aj keď niektoré advokátske kancelárie už využívajú automatizáciu určitých procesov, stále sa viac bude do popredia dostávať ich robotizácia. Čo bude naozaj už nie len strohé automatizovanie, ale aj využívanie AI v advokátskej kancelárií.
    Len tak mimochodom až na zopár úprav a doplnení, bol celý tento text napísaný robotom 😁 🤖