Dedenie zo zákona

26.10.2021

Čo sú to dedičské skupiny, kto bude dediť? 

Na tieto otázky Vám odpovieme a to predstavením dedičských skupín podľa zákona.


Na základe týchto dedičských skupín dedia po poručiteľovi konkrétne osoby. Napr.: ak poručiteľ nemal deti a manželku pripadá do úvahy 2 skupina atď.

Pri dedení zo zákona sa dedí v štyroch dedičských skupinách.

1. Skupina: tu dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

2. Skupina: v tomto prípade ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

3. Skupina: v tomto prípade ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

4. Skupina: ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti. Pri spísani závetu je potrebné dbať na neopomenuteľných dedičov.

 V prípade viac informácií Vám odporúčame sa spojiť s advokátom. Môžete tak urobiť kliknutím na Online Chat.