Je možné priniesť inovácie do advokácie?

11.03.2023

V posledných dňoch som sa rozprával s viacerými advokátmi, ktorí pôsobia samostatne alebo vo väčších kanceláriách a zistil som, že väčšina z nich pozná súčasné trendy Legaltechu, avšak nevedia si predstaviť ako by im inovácie v advokácií mohli pomôcť.


Poskytovanie advokátskych služieb je okrem iného veľmi kreatívna, precízna a analytická práca, pri ktorej je potrebné sa zorientovať vo veľkom množstve informácií. Zároveň je každý prípad osobitý a je potrebné k nemu pristupovať inak ako v obdobnom prípade. A práve to je dôvod, prečo si väčšina advokátov myslí, že je zbytočná akákoľvek inovácia, respektíve si ju nevedia predstaviť.

V dnešnej dobe je možné využívať automatizáciu, robotizáciu a AI aj v advokácií. Za našimi hranicami existuje veľa advokátskych kancelárií ktoré vedia, že inovácia sa týka aj ich kancelárie, a preto sa snažia implementovať dostupné riešenia pre zefektívnenie svojej práce a dosiahnutie väčšieho zisku.

Nedávno bola spoločnosťou Wolters Kluwer publikovaná štúdia, ktorá jednoznačne poukazuje, že je potrebná zmena prístupu advokátskych kancelárií k využívaniu technológií. A to od jej využitia pre poskytnutie kvalitného servisu pre svojich existujúcich klientov, analyzovanie dostupných informácií, až po kvalitný právny výskum.

Pracovné zaťaženie advokátov v advokátskych kanceláriách sa stále zväčšuje a od svojich zamestnávateľov (resp. partnerov) požadujú zjednodušovanie práce. Možno je čas zistiť ako Vám inovácie pomôžu a nebyť pozadu za konkurenciou. V prípade, že sa o inovatívnych možnostiach chcete dozvedieť viac, napíšte nám a my sa Vám ozveme.