Podmienky používania


Prevádzkovateľ tejto webovej stránky je MAURE SYSTEM, s.r.o., Podbiel 15, 027 42 Podbiel.

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nie je poskytovateľom ani sprostredkovateľom právnych služieb. 

Všetky informácie, ktoré majú právnu povahu, majú len informatívny charakter a v žiadnom prípade nemajú nahrádzať poskytnutie právnej pomoci advokátom zapísaným v Zozname advokátov vedeným SAK.

Prevádzkovateľ tejto služby nie je v žiadnom prípade poskytovateľom právnych služieb. Akákoľvek odmena uhradená prostredníctvom tejto webovej stránky je príjmom konkrétneho advokáta, zapísaného v zozname advokátov vedeným SAK, na ním uvedené číslo účtu. 

V časti Generovanie dokumentov sú uvedené dokumenty z web stránky  https://www.tlaciva-online.sk/.  Žiadna finančná úhrada realizovaná za jednotlivý dokument, nie je príjmom prevádzkovateľa tejto stránky. Tieto dokumenty sú na predmetnej podstránke Generovanie dokumentov len zdieľané a prevádzkovateľ tohto webu, nezodpovedá za ich obsah.