Právna analýza


Tvorba právnej analýzy je ďalší spôsob, ako využiť strojové učenie a umelú inteligenciu. Na Slovensku je zverejnených viac ako 4 milióny súdnych rozhodnutí. Je to obrovské množstvo dát, ktoré je potrebné spracovať a analyzovať.

Využitie strojového učenia a umelé inteligencie, nám umožňuje spracovať tieto dáta rýchlejšie a efektívnejšie, ako manuálne spracovanie. Pomocou strojového učenia a AI dokážeme identifikovať opakujúce sa vzory v súdnych rozhodnutiach, článkoch, interných záznamoch a vytvoriť analýzu, ktorá môže byť použitá pri riešení právnych problémov, tvorbe ´žalôb, odvolaní, a ďalšej právnej činnosti.

Naši odborníci máju dlhoročné skúsenosti s právom a taktiež s AI a strojovým učením. Pomocou týchto znalostí dokážeme vytvoriť presné a dôkladné právne analýzy, ktoré môžu byť použité aj na predikovanie výsledku sporu.

Taktiež je možné k vytvoreniu efektívnej právnej analýzy využiť aj dáta, ktoré máte k dispozícií vo svojej internej databáze a na Slovensku/Česku dostupných internetových portáloch poskytujúcich právne informácie.

Ak hľadáte spôsob, ako spracovať a analyzovať informácie pre vytvorenie kvalitnej právnej analýzy, kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme so zavedením aj ďalších inovácií vo Vašej advokátskej kancelárií.

Aj takto to môže vyzerať: